Joventuts Comunistes del Poble de Catalunya

Juventuts Comunistes

Catalunya ha estat construïda mitjançant diferents moviments migratoris al llarg de la història. La diversitat cultural és un dels punts forts de la nostra comunitat. És per això que les Joventuts Comunistes del Poble de Catalunya, treballem per un projecte integrador envers la classe treballadora.
Catalunya és una terra en mans de la burgesia. La turistificació massiva ha transformat gran part del territori, destruint gran part de la industria i els sectors primari i secundari. Això ha condemnat a la joventut a buscar feina precària en hosteleria.
Els preus dels lloguers són totalment abusius, l’IPC és dels més alts de tot l’estat i tant des de l’estat espanyol com des de la Generalitat, s’aproven retallades en els pressupostos de serveis públics tan elementals com la sanitat o l’educació. De fet, són molt comuns els instituts de barracots, que no solen complir les condicions adients per a treballar-hi.
L’atenció primària tampoc s’ha pogut recuperar de la pandèmia. Molts professionals sanitaris han hagut de fer torns incompatibles amb la vida familiar o la salut mental. Tot això mentre “el govern més progressista de la història” envia un pressupost rècord per a una guerra que només serveix als interessos de l’OTAN.
Per tots aquest motius, ens organitzem en torn a les Joventuts Comunistes del Poble de Catalunya i treballem juntament amb la JCPE.
Els i les joves treballem per a un futur per la classe obrera.
La teva lluita decideix!


La Juventud Comunista en Cataluña

Cataluña ha sido construida mediante diferentes movimientos migratorios a lo largo de la historia. La diversidad cultural es uno de los puntos fuertes de nuestra comunidad. Por eso las Juventudes Comunistas del Pueblo de Cataluña, trabajamos por un proyecto integrador hacia la clase trabajadora.
Cataluña es una tierra en manos de la burguesía. La turistificación masiva ha transformado gran parte del territorio, destruyendo gran parte de la industria y los sectores primario y secundario. Esto ha condenado a la juventud a buscar trabajo precario en hostelería.
Los precios de los alquileres son totalmente abusivos, el IPC es de los más altos de todo el estado y tanto desde el estado español como desde la Generalitat, se aprueban recortes en los presupuestos de servicios públicos tan elementales como la sanidad o la educación. De hecho, son muy comunes los institutos de barracones, que no suelen cumplir las condiciones adecuadas para trabajar.
La atención primaria tampoco ha podido recuperarse de la pandemia. Muchos profesionales sanitarios han tenido que realizar turnos incompatibles con la vida familiar o la salud mental. Todo esto mientras «el gobierno más progresista de la historia» envía un presupuesto récord para una guerra que sólo sirve a los intereses de la OTAN.
Por todos estos motivos, nos organizamos en torno a las Juventudes Comunistas del Pueblo de Cataluña y trabajamos junto a la JCPE.
Los y las jóvenes trabajamos para un futuro por la clase obrera.
¡Tú lucha decide!